U nas wykupisz nową licencję programu AutoMapa dla Androida, sprawdzisz termin ważności licencji programu AutoMapa Android, oraz zakupisz przedłużenie terminu ważności posiadanej licencji.

Licencja AutoMapa

Umożliwia wykupienie nowej licencji, lub przedłużenie terminu ważności już posiadanej licencji. Termin ten przedłużany jest na wykupiony okres, od dnia wykupienia, bądź od dnia wygaśnięcia - jeżeli licencja jest jeszcze aktywna.

Czas Działania/Cena

Koszt licencji AutoMapa Android jest zależny od okresu ważności i wynosi:
⋅ 30 dni - 29,00 zł
⋅ 366 dni - 99,00 zł

Sprzedaż

Sprzedaż AutoMapy Android prowadzona jest poprzez autoryzowanych sprzedawców AutoMapy. Zakup pakietu podstawowego pozwala na korzystanie przez 7 dni z pełnej funkcjonalności oprogramowania oraz nieograniczoną w czasie możliwość przeglądania mapy i POI. Do dalszego działania AutoMapy Android konieczny jest zakup licencji czasowej. Nie istnieje możliwość cofnięcia błędnego zakupu.

Zakupu przedłużenia posiadanej licencji czasowej można dokonać najwcześniej na 90 dni przed końcem posiadanej licencji czasowej.

Numer licencji

Numer licencji nadawany jest automatycznie przy pierwszym zakupie licencji czasowej AutoMapy Android. Dla bezpieczeństwa, numer licencji należy starannie zachować - jest konieczny przy weryfikacji legalności licencji AutoMapy Android, umożliwia odtworzenie licencji w razie utraty sprzętu wraz kopiami zapasowymi oraz umożliwia dostęp do usług dodatkowych związanych z AutoMapą Android.

Licencja czasowa

Licencja czasowa uprawnia do korzystania z pełnej wersji programu AutoMapa Android w opłaconym czasie. Po jej wygaśnięciu funkcje nawigacji są nieaktywne, ale można nadal przeglądać mapę orazy wyszkiwać adresy i punkty POI. Aby przedłużyć pełne działanie nawigacji, należy wykupić licencję czasową na kolejny okres. Termin ważności licencji czasowej oraz jej numer można sprawdzić w programie w menu: Menu/ Ogólne w zakładce Licencja. Licencja czasowa AutoMapa Android może być używana na jednym urządzeniu Android. Nie jest możliwe przenoszenie licencji pomiędzy urządzeniami, kontami użytkownika, jak również pomiędzy różnymi platformami (iOS/ Android/ Windows). Wykupienie kolejnej licencji czasowej przed wygaśnięciem poprzedniej powoduje przedłużenie posiadanej licencji o zakupionych okres. Jeśli w monencie zakupu kolejnej licencji czasowej poprzednia licencja wygasła, wówczas okres ważności nowej licencji biegnie od momentu jej zakupu. Licencję na kolejny okres można zakupić w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem, że łączny czas wykupionych licencji czasowych nie może być dłuższy, niż dwa lata.

Instalacja

Instalacja programu następuje automatycznie po pobraniu programu i zainstalowaniu z linku znajdującego się w wiadomości potwierdzającej zakup nowej licencji.

Aktualizacja

Aktualizacje AutoMapy Android przeznaczone są dla użytkowników posiadających ważną licencję czasową. Po zakupie licencji czasowej, użytkownik uzyskuje prawo do używania aktualnej wersji, oraz przyszłych wersji, które pojawią się w czasie ważności licencji czasowej.