U nas wykupisz nową licencję programu AutoMapa dla Androida, sprawdzisz termin ważności licencji programu AutoMapa Android, oraz zakupisz przedłużenie terminu ważności posiadanej licencji.

Licencja AutoMapa

Umożliwia wykupienie nowej licencji, lub przedłużenie terminu ważności już posiadanej licencji. Termin ten przedłużany jest na wykupiony okres, od dnia wykupienia, bądź od dnia wygaśnięcia - jeżeli licencja jest jeszcze aktywna.

Czas Działania/Cena

Koszt licencji AutoMapa Android jest zależny od okresu ważności i wynosi:
⋅ 30 dni - 29,00 zł
⋅ 366 dni - 99,00 zł

AutoMapa Android pomaga pokonać korki i utrudnienia na drogach Polski dzięki technologii LiveDrive! Zakup pakietu startowego pozwala na korzystanie przez 7 dni z pełnej funkcjonalności nawigacji oraz nieograniczoną w czasie możliwość przeglądania mapy i POI. Możesz wybrać jedną z trzech wygodnych form zakupu licencji czasowej:

AutoMapa Android Europa

30 dni w cenie 29,00 zł
366 dni w cenie 99,00 zł

Uwaga!: Podczas pierwszej instalacji, wymagane jest połączenie z siecią w celu ściągnięcia map i innych danych. Upewnij się, że jesteś w zasięgu sieci WLAN!

Korzystaj z AutoMapy tak, jak Ci wygodnie!

INNOWACJA I DOŚWIADCZENIE

Najdokładniejsze plany nawigacyjne miast i miejscowości, system AutoMapa Traffic, Asystent Pasa Ruchu, budynki 3D i punktowe adresy, ponad 640 tys. Użytecznych Punktów (POI) i głos Krzysztofa Hołowczyca, to znaki rozpoznawcze AutoMapy. AutoMapa prowadzi od ponad 9 lat i jest najbardziej cenionym i najczęściej nagradzanym polskim programem do nawigacji.

GŁÓWNE FUNKCJE I CECHY

POKONASZ KORKI!

AutoMapa Android to najskuteczniejsze połączenie map w technologii off-line i danych drogowych on-line. Mapy dostępne są zawsze. Nawet, gdy nie ma zasięgu ani GSM ani Wi-Fi. Mając dostęp do sieci kierowcy otrzymują wsparcie technologii LiveDrive! pozwalającej na nawigację z uwzględnieniem aktualnej sytuacji drogowej, korków i mechanizmów pozwalających na automatyczną zmianę kierunkowości ulic czy ich czasowe zamykanie i otwieranie.

Inteligentne trasy wyznaczane z wykorzystaniem prognoz ruchu drogowego (SmartRoutes) oraz aktualnych informacji o korkach i innych utrudnieniach drogowych pobieranych w trakcie jazdy dzięki LiveDrive!
Prognozy ruchu drogowego (SmartRoutes) opracowane na podstawie m.in. danych z jazdy innych użytkowników dróg. (Dane zbierane są codziennie z ponad 4 mln km jazd po polskich drogach, a aktualne dane o ruchu i utrudnieniach (LiveDrive!) przesyłane są co 2 minuty)
Wizualizacja natężenia ruchu drogowego i innych bieżących utrudnień

TECHNOLOGIE I DANE

- Nowy, intuicyjny Interfejs Użytkownika
- Bogaty wybór typów tras i sposobów nawigacji
- Asystent Pasa Ruchu
- Nawigacja „pod drzwi” z wykorzystaniem punktowych adresów i ponad 640 tys. Użytecznych Punktów (POI)
- 500 najniebezpieczniejszych stref drogowych w Polsce opracowanych wspólnie z Komendą Główną Policji i Fundacją Krzysztofa Hołowczyca - "Kierowca Bezpieczny"
- Dane o wszystkich przejazdach kolejowych opracowane wspólnie z PKP
- Ostrzeganie o radarach, fotoradarach, autach z wideorejestratorami i innych dowolnych obiektach na mapie
- Wsparcie dla CB Radio (pikietaż - informacja o słupkach kilometrowych)

Instrukacja aAM

Interfejs

- Możliwość wyboru palety barw dla programu i mapy.
- Możliwość konfiguracji parametrów regulujących sposób prezentacji, nawigacji i innych funkcji dla zaawansowanych użytkowników.
- Regulacja wielkości napisów na mapie.
- Regulacja skali, od której ukrywane są na mapie drogi lokalne.
- Po zmianie języka w urządzeniu, program przełącza języka menu i komunikatów. Nie jest wymagana reinstalacja programu.
- Menu kontekstowe.
- Możliwość wyboru orientacji ekranu (tryb pionowy lub poziomy).
- Sygnalizacja stanu naładowania baterii.
- Panel ekranu (NPI) z informacją o ulicy i okolicy.
- Okno ze statusem włączenia i pracy systemu AutoMapa Traffic wraz z historią jego działania.
- Automatyczne przełaczanie trybu dzień/noc na podstawie godzin i pór roku.
- Możliwość obrotu ekranu prawo/ lewo poprzez funkcję w Twoim Menu.
- W ustawieniach (interfejs -> widok) opcja wyglądu mapy zunifikowana z przygotowywanym nowym wyglądem map http://www.targeo.pl/.
- Możliwość zmiany rozmiaru elementów mapy.
- Przytrzymanie przycisku 2D/3D pozwala na regulację wysokości budynków w trybie 3D

GPS

- Automatyczne wykrywanie odbiornika.
- Automatyczny restart GPS w przypadku wykrycia problemów z odbiorem sygnału GPS.
- Korekcja opóźnienia odczytu pozycji w komunikatach głosowych i opcjonalnie również w wyświetlaniu pozycji.
- Możliwość zapisu i odtworzenia śladów jazdy.
- Mini status GPS m.in. w komunikacie o poszukiwaniu sygnału GPS.

POI (Użyteczne Punkty)

- Kilka milionów punktów POI, z czego ponad pół miliona w samej tylko mapie Polski w tym m.in bankomaty, apteki, kluby, stacje benzynowe, galerie handlowe, sklepy, kantory wymiany walut, banki, czy kluby fitness.
- Praktyczne informacje uwzględniające dziury w nawierzchni, progi zwalniające, parkingi, jak również miejsca, gdzie można skorzystać z bezprzewodowego internetu.
- Możliwość wyszukiwania punktów POI przy wyznaczonej trasie.
- Możliwość wyszukiwania punktów POI w wybranej odległości od wybranego miejsca lub miejscowości.
- Informacje dotyczące pikietażu (słupki kilometrowe) ważne m.in. dla użytkowników CB Radio.
- Możliwość wyszukiwania informacji z uwzględnieniem danych pikietażowych.
- Hierarchiczne drzewo kategorii POI.
- Możliwość wyświetlenia kategorii POI na mapie przy różnych skalach.
- Ostrzeganie o wybranych kategoriach punktów POI.
- Opcja ostrzegania o POI leżących wyłącznie przy trasie.
- Możliwość dodania punktów ulubionych.
- Dialog edycji punktów ulubionych z możliwością kasowania punktu w edycji lub wszystkich w liście.

Wybór Trasy

- Możliwość wyboru typu trasy: szybkiej, optymalnej, krótkiej, łatwej, terenowej, pieszej oraz przełajowej.
- Dialog z możliwością zmiany typu trasy pokazywany w sytuacji, gdy trasa jest za długa dla obecnie wybranego typu.
- Możliwość ustawienia punktów START i CEL na jednym segmencie drogi, tak by możliwy był powrót trasy do punktu startu.
- Możliwość ustawienia dowolnej liczby punktów pośrednich (tzw. punkty VIA).
- Graficzna sygnalizacja postępu w wyznaczaniu trasy.
- Możliwość przestawiania punktów trasy w dialogu trasy.
- Wybór czy punkt VIA ma prowadzić dokładnie przez wybrane miejsce czy wystarczy przejazd przez okolicę punktu VIA (tzw. Inteligentne VIA).
- Możliwość wybrania momentu rozpoczęcia planowanej jazdy, dzięki czemu wyznaczanie tras uwzględnia dane systemu AutoMapa Traffic (spodziewana prędkość w różnych miejscach zależnie od pory dnia, dnia tygodnia, świąt i pory roku).
- System AutoMapa Traffic uwzględniający przy planowaniu trasy zatory drogowe dzięki informacjom o natężeniu ruchu drogowego.
- Możliwość pokazania aktualnych zdarzeń drogowych lub zdarzeń występujących przy trasie w oknie AM'Traffic.
- Możliwość omijania płatnych odcinków dróg, autostrad oraz promów.
- Możliwość wyznaczenia tras z pominięciem dróg gruntowych kosztem wybranej liczby kilometrów wydłużenia trasy.
- Wyznaczanie trasy z uwzględnieniem unikania manewru zawracania kosztem wybranej liczby kilometrów wydłużenia trasy.
- Wyznaczanie trasy z uwzględnieniem zakazów skrętu/zawracania.
- Wyznaczanie trasy z wizualizacją i uwzględnieniem kierunkowości dróg.
- Możliwość odwrócenia punktów trasy.
- Możliwość ustawienia jednego z zachowań programu po wyznaczeniu trasy: Widok trasy, Podsumowanie, Pierwszy manewr.
- Funkcja Skasuj trasę.
- Pytanie o potwierdzenie przy kasowaniu trasy.
- Funkcja Typowe Trasy, podpowiada typowe trasy wybierane przez użytkownika o podobnej porze dnia lub w pobliskim miejscu mapy.

Nawigacja

- Nawigacja głosowa.
- Panel nawigatora z informacjami graficznymi oraz tekstowymi.
- Pokazywanie prędkości na panelach nawigatora.
- Pokazywanie na panelu nawigatora dystansu do celu, czasu pozostałego do celu, czasu dojazdu, aktualny pikietaż.
- Po kliknięciu w panelu nawigatora na predkość pokazany zostaje skrócony panel nawigatora.
- Po kliknięciu w manewr, zostaje pokazana cała trasa.
- Pasek postępu trasy.
- Opcja włączania i wyłączania paska postępu trasy w Ustawieniach.
- Obsługa głosowa i wizualna punktów VIA na manewrze.
- Automatyczne przełączanie widoku mapy podczas jazdy.
- Możliwość wyboru preferencji przy wyświetlaniu mapy (ustawienie mapy północą do góry lub obracanie z uwzględnieniem kierunku jazdy).
- Automatyczne wyznaczanie nowej trasy po zjechaniu z trasy zaplanowanej.
- Ostrzeganie o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości.
- Trójwymiarowa strzałka manewru przy dużym nachyleniu mapy.
- Punkty adresowe wyświetlane są jedynie przy małych prędkościach oraz w pobliżu punktów START, VIA i CEL. Zmniejsza to ilość elementów mapy zbędnych podczas jazdy i jednocześnie poprawia płynność zmiany widoku mapy.
- Dostosowanie poziomu głośności dźwięków do prędkości.
- Informacja o rzeczywistych ograniczeniach prędkości w Polsce dla dróg krajowych oraz w wielu miastach Polski.
- Możliwość włączenia komunikatu ostrzegającego o zjechaniu z trasy.
- Odróżnienie kolorystyczne już przejechanego fragmentu trasy.
- Możliwość odtworzenia demo trasy.
- Opcja umożliwiająca wyłączenie informowania o zakrętach bez skrzyżowań.
- Umożliwienie wykorzystania zdarzeń drogowych (roboty drogowe, blokady etc.) do lepszej nawigacji przez urządzenia bez ostępu do Internetu, dzięki dołączeniu danych o tych zdarzeniach bezpośrednio do danych mapowych.
- Asystent pasa ruchu w Polsce.
- Sygnalizacja terenu zabudowanego ikoną wyświetlaną powyżej ikony dozwolonej prędkości.
- Poziome etykiety ulic „pływające” nad mapą w trybie jazdy z nawigacją z widokiem 3D.
- Wizualizacja informacji o zmianie długości i czasu wyznaczonej trasy, spowodowanej spłynięciem nowych danych o sytuacji na drodze z systemu LiveDrive! mających wpływ na tę trasę.
- Uwzględnianie progów zwalaniających w AM'Traffic.
- Wizualizacja sygnalizacji świetlnej.
- Możliwość ręcznego pobrania danych LiveDrive! dla okolic punktu nawigacyjnego.
- Komunikaty głosowe uwzględniające utrudnione manewrowanie pojazdem podczas jazdy w korku.
- Możliwość włączenia/wyłączenia nawigowania w uśpieniu urządzenia.

Mapa

- Widok mapy 3D oraz widok brył budynków w wielu miastach Polski.
- Wyswietlanie nazw akwenów wodnych.
- Wyświetlanie na mapie zdarzeń drogowych i utrudnień w ruchu pobieranych z systemu AutoMapa Traffic.
- Wizualizacja przepustowości (średnich prędkości) dróg w systemie AutoMapa Traffic dla widoku 2D.
- Płatne odcinki dla aut osobowych.

Wyszukiwanie

- Dokładne punktowe adresy w Polsce.
- Zintegrowany ekran wyszukiwania adresów.
- Wyszukiwanie i automatyczne podpowiadanie listy znalezionych miast i ulic rozpoczyna się po wpisaniu drugiego znaku i z dodatkowym opóźnieniem umożliwiającym szybkie wpisanie od razu kilku znaków.
- Wyszukiwanie adresów po kodach pocztowych.
- Historia wybranych: adresów, punktów POI itp
- Możliwość usunięcia pojedyńczych adresów.
- Możliwość szybkiego wyszukiwania POI i kategorii POI po nazwie, również bez konieczności wyboru kategorii.
- Wstępny ekran wyszukiwania POI pozwala wybrać czy odbywa się ono względem aktualnej pozycji, w wybranej miejscowości lub w pobliżu trasy albo celu.
- Możliwość szukania POI w pobliżu adresów i skrzyżowań.

Pozostałe

- Możliwość ustawienia punktów lokalizujących „Dom” oraz „Pracę”.
- Opcja "Info" w menu kontekstowym prowadząca do dodatkowych informacji turystycznych wbudowanych w POI.
- Przewijanie długich list wyboru przy pomocy gestów z "efektem bezwładności".
- Możliwość wyłączenia dźwięków w menu głównym.
- Automatyczne zarządzanie podświetlaniem ekranu.
- Automatyczne powiadomienie o wygaśnięciu subskrypcji na dostęp do funkcji nawigacyjnych.
- Ułatwienie definiowania punktu Dom i Praca. Gdy punkty te nie są określone, wybranie opcji Dom lub Praca powoduje otworzenie okna wyboru adresu.
- Możliwość włączenia/wyłączenia paska systemowago w programie.
- Możliwość sprawdzenia treści umowy licencyjnej.
- Możliwość automatycznego aktualizowania elementów programu bezpośrednio z prgramu.
- Możliwość przedłużenia licencji bezpośrednio z programu.